Gözlegde!

Gözlegde!

 

Aşagky suratlar (çepden) Ýapbak, Mapbak, Topbak we Japbak (sagdan birinji surat).  Edýän jenaýady: garamaýaklara kömek berýärler.  Çepden dördünji suratda: Ata-garamaýak.  Edilen jenaýady: bergini töläp ölmedi, gabyrdan çykyp ölmäm galdy.

Оwganystan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Türkmenistan, Özbekistan suratlarda – XIX-XX asyr / Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан в фотографиях – XIX-XX век

Meşhur Türkmen Aýdym-Saz Artistlerin Ýäzgylarynyn Albomy / Альбом Туркменских Народных Песен и Музыки в Исполнении Известных Артистов Туркменистана

Türkmenistanyn tebigat surat albomy / Фотоальбом природы Туркменистана

1991-nji ýyldan öň çap edilen neşirleri / Сборник изданий туркменских поэтов-классиков до 1990 года

Küşt Ýaşulylar

Duyduk

Tebigat-Duye

1959_Марка_с_Махтумкули

Hunters'-Tail

Скоро!

Скоро!

Скоро!

Скоро!

Скоро!

Скоро!